Data privacy verklaring

 

Wij, Croma-Pharma GmbH, Industriezeile 6, 2100 Leobendorf, Oostenrijk, e-mail: office@croma.at (hierna genoemd “Croma”), zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking van deze website (hierna genoemd “Website”).

De bescherming van uw privacy wanneer u onze Website gebruikt, is een belangrijke zorg voor ons. Deze verklaring geeft informatie over welke persoonlijke gegevens door ons worden verzameld tijdens uw bezoek aan onze Website en voor welk doel, hoe we de verzamelde persoonlijke gegevens gebruiken, aan wie we de persoonlijke gegevens doorgeven en wat uw rechten zijn met betrekking tot de verzamelde persoonlijke gegevens.

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de voorschriften inzake gegevensbescherming worden nageleefd, zowel door ons als door externe gecontracteerde gegevensverwerkers.

Deze Website is exclusief gericht op gebruikers die ouder zijn dan 14 jaar.

Deze privacyverklaring is beperkt tot onze Website en is niet van toepassing op websites van externe providers die via deze Website kunnen worden opgeroepen. We hebben geen invloed op de gegevensverwerking door dergelijke externe providers en bieden geen enkele garantie noch aanvaarden wij aansprakelijkheid in verband met dergelijke websites.

Verzameling van persoonlijke gegevens en doel van de gegevensverwerking

Over het algemeen worden alleen dergelijke persoonlijke gegevens door ons verzameld en gebruikt die nodig zijn om het gebruik van onze Website voor u mogelijk te maken en om deze en andere processen te analyseren en te optimaliseren, voor zover toegestaan ​​binnen de grenzen van wettelijke voorschriften of als dit gebeurt op basis van uw toestemming.

Over het algemeen kunt u onze Website gebruiken zonder uw persoonlijke gegevens bekend te maken. Informatie over het besturingssysteem, de browser, uw IP-adres, de vorige door u opgevraagde website (“verwijzende URL”) en de datum van uw bezoek aan onze Website worden automatisch verzameld door middel van cookies tijdens uw bezoek voor het exclusieve doel van statistische analyse van onze online presentatie.

We verzamelen deze gegevens uitsluitend voor statistische doeleinden om ons uiterlijk op internet verder te optimaliseren en aantrekkelijker te maken. Het verzamelen en tijdelijke opslag vindt uitsluitend in geanonimiseerde vorm plaats zonder dat conclusies over uw identiteit tijdens dit gebruik worden toegestaan.

Verder worden persoonlijke gegevens alleen verzameld als u deze verstrekt, bijvoorbeeld tijdens een registratie of door het sturen van e-mails. Alle verzamelde persoonlijke gegevens die uitsluitend in het proces worden gebruikt om de doeleinden te vervullen waarvoor de gegevens aan ons zijn verstrekt en waarvoor u uw toestemming hebt gegeven.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. We verwerken uw gegevens op basis van ons heersende gerechtvaardigde belang om op een kostenefficiënte manier gebruiksvriendelijke statistieken voor websitetoegang te genereren (artikel 6, lid 1, lit f Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)).

De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres en de URL’s van de geopende pagina’s) wordt verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. We slaan geen van uw persoonlijke gegevens op die zijn verzameld in verband met Google Analytics.

Deze website maakt gebruik van een IP-anonimiseringsfunctie van Google Analytics.

Uw IP-adres wordt daarom afgekapt / geanonimiseerd door Google zodra het deze ontvangt. Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan ons te leveren met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google zal uw IP-adres niet koppelen aan andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren. Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken. Verder kunt u voorkomen dat Google uw gegevens verzamelt en gebruikt door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl-GB.

U kunt het gebruik van Google Analytics op deze website ook weigeren door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie op de computer geplaatst, die voorkomt dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt:

Google Analytics uitschakelen

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van Google is te vinden op  http://www.google.com/analytics/terms/gb.html or op https://www.google.at/intl/en_uk/policies/.

Sociale plug-ins

Onze Website kan zogenaamde sociale plug-ins (“Plugins”) van de sociale netwerken (1) Facebook en (2) Instagram (“Sociale Netwerken”) gebruiken. Deze worden beheerd door (1) Facebook Inc., (2) INSTAGRAM, Inc.

Onze plug-ins zijn standaard gedeactiveerd. Dat betekent dat wanneer u onze Website oproept, deze niet rechtstreeks verbinding maken met de servers van de respectieve aanbieder / Sociaal Netwerk. Om de plug-in te gebruiken, moet u op de plug-in klikken. Deze klik op de respectievelijke plug-in wordt beschouwd als uw toestemming voor de volgende gegevensverwerking:

Nadat u op een plug-in hebt geklikt, maakt onze browser een directe verbinding met de servers van de betreffende provider. De inhoud van de plug-in wordt door de betreffende aanbieder rechtstreeks naar uw browser overgedragen en door deze in de website geïntegreerd. Door de plug-in in te sluiten, ontvangt de bijbehorende provider informatie dat uw browser onze Website heeft opgeroepen. Dit gebeurt dan ongeacht of u een profiel hebt bij het relevante sociale netwerk of zich momenteel aanmeldt.

Als u bent aangemeld bij bovengenoemd Sociaal Netwerk, kan deze het bezoek van onze Website aan uw profiel op het desbetreffende Sociale Netwerk toeschrijven. Als u interactie hebt met de plug-in, bijvoorbeeld met de “vind ik leuk” -knop van Facebook of als u een opmerking invoert, wordt de overeenkomstige informatie rechtstreeks van uw browser naar de relevante provider verzonden waar deze wordt opgeslagen.

U kunt informatie vinden in de privacyverklaringen van de desbetreffende Provider met betrekking tot het doel en de reikwijdte van het verzamelen van persoonlijke gegevens, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de respectieve Provider, evenals uw rechten in dit verband en optionele instellingen voor de bescherming van uw privacy.

Bewaartermijn, recht om informatie te verkrijgen, correctie, bezwaar en verwijdering van de persoonlijke gegevens, recht om toestemming in te trekken

We bewaren persoonlijke gegevens alleen binnen de grenzen van wettelijke voorschriften zolang dit nodig is om het doel te bereiken waarvoor de gegevens zijn verzameld. Na beëindiging van het doel worden uw gegevens onmiddellijk en volledig verwijderd.

U heeftt te allen tijde en gratis het recht om toegang tot en rectificatie of verwijdering van persoonlijke gegevens of beperking van de verwerking die op u betrekking hebben te verzoeken of bezwaar te maken tegen verwerking, evenals het recht op overdraagbaarheid van persoonlijke gegevens, op voorwaarde dat er geen wettelijke verplichting of ander legitiem juridisch belang van Croma is om uw persoonlijke gegevens op te slaan. Als de verwerking van uw persoonlijke gegevens gebaseerd was op uw toestemming, kunt u uw toestemming op elk gewenst moment intrekken, zonder de wettigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking ervan te beïnvloeden. Onder bepaalde omstandigheden kunt u het recht hebben om een klacht in te dienen tegen de verwerking van persoonsgegevens bij de verantwoordelijke autoriteit voor gegevensbescherming.

Een correcte registratie van uw persoonlijke gegevens is altijd een belangrijke zorg voor ons. Om uw persoonlijke gegevens te laten corrigeren of verwijderen, stuurt u een e-mail naar dataprotection@croma.at met vermelding van “Change of customer data at homepage” (wijziging van klantgegevens op de startpagina) in de onderwerpregel.

Wijziging van deze Privacyverklaring

De voortdurende verdere technische ontwikkeling van internet en mogelijke wijzigingen in de wettelijke kadervoorwaarden kunnen van tijd tot tijd aanpassing van onze Privacyverklaring vereisen. We behouden ons daarom het recht voor om deze Privacyverklaring dienovereenkomstig te wijzigen. Wijzigingen zijn van toepassing vanaf de publicatie van de gewijzigde Privacyverklaring op onze Website. Door het gebruik van deze Website voort te zetten, verklaart u zich akkoord met de wijzigingen.

Disclaimer

Inhoud van externe websites waarnaar we direct of indirect verwijzen in onze web opmaak (door middel van “hyperlinks” of “deep links”), vallen buiten onze controle en verantwoordelijkheid en zijn niet door ons toegeëigend. We kunnen echter verklaren dat we op het moment dat de betreffende link is ingesteld ervan uitgaan dat er geen illegale inhoud op de gekoppelde websites staat. We hebben geen enkele invloed op het huidige en toekomstige ontwerp of de inhoud van de gelinkte pagina’s en de auteursrechtenautorisatie in dit opzicht. Om deze reden wijzen wij uitdrukkelijk elke inhoud van gelinkte pagina’s af die zijn gewijzigd nadat de link was ingesteld. Deze bepaling is van toepassing op alle links en verwijzingen in onze online weergave. Alleen de aanbieder van de gelinkte pagina is aansprakelijk voor illegale, valse of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op de gelinkte website. Als wij kennis nemen van illegale, criminele of valse inhoud op websites waarnaar wij linken, zullen wij de link naar deze websites verwijderen.